Skip to main content

Giao Hàng
Toàn Quốc
Chính Sách
Đổi trả rõ ràng
Uy Tín
Chất Lượng
Miễn Phí
Lắp Đặt
Hỗ Trợ
Liên Tục

Tủ mát siêu thị

Tủ đông 2 cánh 1088l 1 chế độ Tủ đông 2 cánh 1088l 1 chế độ
Giá: 18,000,000 đ - 14%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1400L 2 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1400L 2 chế độ
Giá: 23,000,000 đ - 16%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 36
Tủ đông 4 cánh 1020l 2 chế độ Tủ đông 4 cánh 1020l 2 chế độ
Giá: 23,500,000 đ - 11%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ Wincool Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ Wincool
Giá: 24,000,000 đ - 15%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 46
Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1050L 2 chế độ Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1050L 2 chế độ
Giá: 24,000,000 đ - 13%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 45
Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1200L 3 chế độ Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1200L 3 chế độ
Giá: 28,000,000 đ - 11%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1800L 1 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1800L 1 chế độ
Giá: 30,000,000 đ - 9%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1650L 3 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1650L 3 chế độ
Giá: 35,000,000 đ - 11%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 24
Tủ mát 3 cánh trưng bày thịt hải sản tươi 1168L 1 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thịt hải sản tươi 1168L 1 chế độ
Giá: 37,000,000 đ - 10%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Tủ mát 4 cánh trưng bày thực phẩm 1670L 2 chế độ Tủ mát 4 cánh trưng bày thực phẩm 1670L 2 chế độ
Giá: 38,000,000 đ - 9%
Quà tặng:
200,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 21

Tủ bánh kem

Tủ bánh kem 90cm kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 90cm kính cong 3 tầng
Giá: 21,800,000 đ - 14%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng
Giá: 24,300,000 đ - 8%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 1m2 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính cong 3 tầng
Giá: 24,800,000 đ - 27%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Tủ bánh kem 1m5 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m5 kính cong 3 tầng
Giá: 27,800,000 đ - 12%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng
Giá: 28,300,000 đ - 15%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 1m5 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m5 kính vuông 3 tầng
Giá: 30,300,000 đ - 13%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 90cm kính vuông 5 tầng Tủ bánh kem 90cm kính vuông 5 tầng
Giá: 32,300,000 đ - 10%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng
Giá: 34,000,000 đ - 14%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ bánh kem 1m8 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m8 kính vuông 3 tầng
Giá: 35,000,000 đ - 12%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng
Giá: 35,800,000 đ - 8%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4