Skip to main content

Tổng Kho 88

Mang đến sự lựa chọn tốt nhất
Tổng kho cung ứng sản phẩm thiết bị làm mát, làm đông, bếp công nghiệp giá tận gốc, chính hãng kiểm định chất lượng cao
Giao Hàng
Toàn Quốc
Đổi trả hàng lỗi 1-1
Uy Tín
Chất Lượng
Miễn Phí
Lắp Đặt
Hỗ Trợ
Liên Tục
Tủ đông nằm 2 cánh 1038L dài 1m4 Tủ đông nằm 2 cánh 1038L dài 1m4
Giá: 16,000,000 đ - 9%
4 Đánh giá
Đã bán: 52
Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ quạt gió Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ quạt gió
Giá: 17,500,000 đ - 17%
4 Đánh giá
Đã bán: 648
Tủ đông nằm 2 cánh 1088l dài 2m Tủ đông nằm 2 cánh 1088l dài 2m
Giá: 19,000,000 đ - 29%
3 Đánh giá
Đã bán: 145
Tủ mát 2 cánh trắng cao cấp 1038L 1 chế độ Tủ mát 2 cánh trắng cao cấp 1038L 1 chế độ
Giá: 19,500,000 đ - 5%
1 Đánh giá
Đã bán: 55
Tủ mát 2 cánh đen cao cấp 1200l 1 chế độ Tủ mát 2 cánh đen cao cấp 1200l 1 chế độ
Giá: 19,500,000 đ - 5%
4 Đánh giá
Đã bán: 560
Tủ mát 2 cánh 1200L 1 chế độ Tủ mát 2 cánh 1200L 1 chế độ
Giá: 20,500,000 đ - 17%
3 Đánh giá
Đã bán: 447
Tủ đông nằm 3 cánh 1270L dài 2m Tủ đông nằm 3 cánh 1270L dài 2m
Giá: 21,000,000 đ - 24%
2 Đánh giá
Đã bán: 77
Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ Wincool Tủ mát 2 cánh 1038L 1 chế độ Wincool
Giá: 22,000,000 đ - 25%
9 Đánh giá
Đã bán: 455
Tủ mát 3 cánh 1200L 1 chế độ Tủ mát 3 cánh 1200L 1 chế độ
Giá: 24,500,000 đ - 13%
4 Đánh giá
Đã bán: 169
Tủ mát 3 cánh 1370L 1 chế độ Tủ mát 3 cánh 1370L 1 chế độ
Giá: 25,500,000 đ - 10%
1 Đánh giá
Đã bán: 91
Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1050L 2 chế độ Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1050L 2 chế độ
Giá: 19,500,000 đ - 23%
6 Đánh giá
Đã bán: 563
Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1400L 2 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1400L 2 chế độ
Giá: 20,300,000 đ - 31%
14 Đánh giá
Đã bán: 796
Tủ đông 4 cánh 1020l 2 chế độ Tủ đông 4 cánh 1020l 2 chế độ
Giá: 23,000,000 đ - 13%
2 Đánh giá
Đã bán: 577
Tủ mát 4 cánh trưng bày thực phẩm 1670L 2 chế độ Tủ mát 4 cánh trưng bày thực phẩm 1670L 2 chế độ
Giá: 27,800,000 đ - 5%
5 Đánh giá
Đã bán: 196
Tủ đông mát 2 cánh 396L 2 chế độ Tủ đông mát 2 cánh 396L 2 chế độ Giá: Liên hệ
1 Đánh giá
Đã bán: 36
Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1200L 3 chế độ Tủ mát 2 cánh trưng bày thực phẩm 1200L 3 chế độ
Giá: 23,800,000 đ - 9%
8 Đánh giá
Đã bán: 239
Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1650L 3 chế độ Tủ mát 3 cánh trưng bày thực phẩm 1650L 3 chế độ
Giá: 24,800,000 đ - 13%
22 Đánh giá
Đã bán: 242
Tủ đông nằm cong 2 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m3 Tủ đông nằm cong 2 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m3
Giá: 13,000,000 đ - 15%
1 Đánh giá
Đã bán: 94
Tủ đông nằm 2 cánh 1038L dài 1m4 Tủ đông nằm 2 cánh 1038L dài 1m4
Giá: 16,000,000 đ - 9%
4 Đánh giá
Đã bán: 52
Tủ đông nằm 3 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m5 Tủ đông nằm 3 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m5
Giá: 16,000,000 đ - 13%
2 Đánh giá
Đã bán: 23
Tủ đông nằm 2 cánh 460l dài 1m5 Tủ đông nằm 2 cánh 460l dài 1m5
Giá: 16,000,000 đ - 16%
1 Đánh giá
Đã bán: 102
Tủ đông nằm 2 cánh 1130l dài 1m6 Tủ đông nằm 2 cánh 1130l dài 1m6
Giá: 17,000,000 đ - 12%
2 Đánh giá
Đã bán: 46
Tủ đông nằm 2 cánh 700l dài 2m Tủ đông nằm 2 cánh 700l dài 2m
Giá: 18,000,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 80
Tủ đông nằm 3 cánh 1270 lít dài 2m Tủ đông nằm 3 cánh 1270 lít dài 2m
Giá: 19,000,000 đ - 11%
3 Đánh giá
Đã bán: 34
Tủ đông nằm 2 cánh 1088l dài 2m Tủ đông nằm 2 cánh 1088l dài 2m
Giá: 19,000,000 đ - 29%
3 Đánh giá
Đã bán: 145
Tủ đông trắng 2 cánh 1038l 1 chế độ dài 2m Tủ đông trắng 2 cánh 1038l 1 chế độ dài 2m
Giá: 19,000,000 đ - 37%
2 Đánh giá
Đã bán: 45
Tủ đông nằm 3 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m8 Tủ đông nằm 3 cánh 1038l 1 chế độ dài 1m8
Giá: 20,000,000 đ - 10%
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính cong 3 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính cong 3 tầng màu đen
Giá: 16,000,000 đ - 44%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Tủ bánh kem 90cm kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 90cm kính cong 3 tầng
Giá: 17,000,000 đ - 41%
3 Đánh giá
Đã bán: 44
Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính cong 3 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính cong 3 tầng màu đen
Giá: 18,000,000 đ - 39%
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Tủ bánh kem 1m2 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính cong 3 tầng
Giá: 18,000,000 đ - 39%
2 Đánh giá
Đã bán: 36
Tủ bánh kem 1m5 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m5 kính cong 3 tầng
Giá: 19,000,000 đ - 37%
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Tủ bánh kem kệ vàng 1m5 kính cong 3 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 1m5 kính cong 3 tầng màu đen
Giá: 19,000,000 đ - 37%
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Tủ bánh kem kệ vàng 1m8 kính cong 3 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 1m8 kính cong 3 tầng màu đen
Giá: 21,000,000 đ - 33%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng Tủ bánh kem 1m8 kính cong 3 tầng
Giá: 21,000,000 đ - 33%
0 Đánh giá
Đã bán: 24
Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 90cm kính vuông 3 tầng
Giá: 17,000,000 đ - 41%
0 Đánh giá
Đã bán: 34
Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 3 tầng
Giá: 19,000,000 đ - 37%
0 Đánh giá
Đã bán: 50
Tủ bánh kem 1m5 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m5 kính vuông 3 tầng
Giá: 20,000,000 đ - 35%
0 Đánh giá
Đã bán: 43
Tủ bánh kem 1m8 kính vuông 3 tầng Tủ bánh kem 1m8 kính vuông 3 tầng
Giá: 22,000,000 đ - 78%
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính vuông 5 tầng màu trắng Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính vuông 5 tầng màu trắng
Giá: 23,000,000 đ - 30%
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính vuông 5 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 90cm kính vuông 5 tầng màu đen
Giá: 23,000,000 đ - 30%
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Tủ bánh kem 90cm kính vuông 5 tầng Tủ bánh kem 90cm kính vuông 5 tầng
Giá: 23,000,000 đ - 54%
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính vuông 5 tầng màu trắng Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính vuông 5 tầng màu trắng
Giá: 26,000,000 đ - 27%
1 Đánh giá
Đã bán: 5
Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính vuông 5 tầng màu đen Tủ bánh kem kệ vàng 1m2 kính vuông 5 tầng màu đen
Giá: 26,000,000 đ - 27%
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng Tủ bánh kem 1m2 kính vuông 5 tầng
Giá: 26,000,000 đ - 49%
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Video giới thiệu tủ mát trưng bày tổng kho 88
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Góc chia sẻ
Hướng dẫn sử dụng tủ mát Sanaky chi tiết từ A – Z
Hướng dẫn sử dụng tủ mát Sanaky chi tiết từ A – Z
Sanaky là thương hiệu tủ mát uy tín, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được nhiều cơ sở kinh doanh tin tưởng và lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên, để thiết bị luôn bền đẹp theo thời gian, người dùng cần tìm hiểu kỹ càng hướng dẫn sử dụng tủ mát Sanaky. Bài
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "tổng kho"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3